Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/nagykallo/data/www/nagykallo.hu/frameworks2/grinder/Grinder.User.php on line 12
 - Nagykálló

Teljesítmény, minőség, hatékonyság-A nagykállói Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

2010.10.18. | Képgaléria | A A

ÁROP-1.A.2/A-2008-0081

 

Kedvezményezett:

Nagykálló Város Önkormányzata

4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.

Tel.: +36 (42) 263 101; Fax.: +36 (42) 263 309

e-mail: polgarmester@nagykallo.hu; jegyzo@nagykallo.hu

 

Közreműködő Szervezet:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. FPÜ-ÁROP-EKOP Igazgatóság

1016 Budapest, Gellérthegy út 30-32

Tel.: +36 (1) 224 3100; Fax.: +36 (1) 224 3105

e-mail: vati@vati.hu

 

Elérhetőségek:

 

 

PROJEKT LEÍRÁS

 

A projekt 2009. 01. 15. napjától kezdődött és 2010. 04. 30. napján fejeződött be. Az ütemezést tekintve változás csak annyiban módosult, hogy a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére módosítani kellett a Támogatási Szerződést. A pályázat célja az volt, hogy a vállalt fejlesztési részterületek mindegyikében érdemi minőségi és/vagy mennyiségi javulást, színvonal-emelkedést sikerüljön elérni a polgármesteri hivatal munkájában. Valamennyi fejlesztési részterület esetében a feladatok azonos folyamat mentén és azonos módszertani eszközök alkalmazásával kerültek végrehajtásra. A folyamat első lépése a jelenlegi helyzet felmérése volt az adott fejlesztési részterületen. A felmérés során a szakértők által alkalmazott módszertani eszközök a következők voltak dokumentumelemzés, személyes mélyinterjú, kérdőíves személyes megkérdezés, kérdőíves felmérés volt. A folyamat következő lépése a műhelymunkák lebonyolítása volt, részterületenkénti bontásban. A műhelymunkák az adott területen érintett (már a felmérésbe is bevont) hivatali dolgozók részvételével kerültek megszervezésre. A műhelymunkák során a szakértők ismertették a felmérések eredményeit, majd ezt követően bemutatták az előzetes fejlesztési javaslatokat. A fejlesztési javaslatok megvitatása és közös véglegesítése után a műhelymunka résztvevőivel a programterv előzetes vázlatára támaszkodva megfogalmazták a programterv és az akcióterv kereteit, kiválasztották azokat az eljárásrendeket, változásokat, amelyeket az adott területen a projekt hátralévő időszakában a szakértők segítségével végrehajtanak. Az első szakasz feladatait követően, a műhelymunkák, fejlesztési
javaslatok és programtervek eredményeire támaszkodva a szakértők formálisan is véglegesítették az akcióterveket. Ezek a rövid, tényszerű dokumentumok részterületenként kerültek kidolgozásra. A tervezési-előkészítési szakaszt követően zajlott a végrehajtási, bevezetési szakasz.
Valamennyi érintett területen több fejlesztési javaslat került meghatározásra, mint amennyi az idő- és kapacitásbeli korlátokat figyelembe véve a projekt élettartama alatt bevezethető volt, ezért a javaslatok közül kiválasztásra kerültek azok, amelyek a projekt keretében bevezetésre kerültek. A kidolgozandó eljárások körének meghatározásakor meghatározó szempont volt, hogy azok mintaként, jó gyakorlatként szolgálhassanak az adott területen további eljárásrendek kidolgozásához. Az eljárások kialakítása során a szakértők együtt dolgoztak az adott területért felelős hivatali vezetőkkel és dolgozókkal. A cél a konkrét eljárásrend kidolgozásán túlmenően az volt, hogy képessé tegyék az adott teamet arra, hogy a jövőben a saját folyamataikat, eljárásrendjeiket a megismert módszer alkalmazásával akár önállóan dolgozzák ki, illetve át. A folyamat utolsó lépése a bevezetést támogató nyomonkövető értékelés volt. A nyomonkövető értékelés részterületenként zajlott.
 

 

Műszaki tartalom:

 

a projekt kezdete: 2009. 01. 15.
a projekt befejezése:  2010. 04. 30.
a támogatás összege: 8.832.000 Ft.
a projekt összköltsége:  9.600.000 Ft.
a projekt szakmai megvalósítója: Megakom Stratégiai Tanácsadó Iroda

 

 

1. A társadalmi értékek megjelenítése a szervezeti célok között

 

stratégiai célok:

 

- ügyfélbarát önkormányzat működtetése,

- színvonalas közszolgáltatás működtetése,

- költség hatékony közigazgatás megvalósítása,

- minőségi munkahelyek kialakítása.

 

2010. évre vonatkozó kiemelt célok:

 

1. Az önkormányzat Képviselő-testülete és Bizottságai törvényes működésének biztosítása:

- előterjesztések, beszámolók, tájékoztatók határidőben történő szakmai előkészítése,

- az elfogadott döntések végrehajtása, végrehajtásának szervezése, ellenőrzése.

 

2. Az önkormányzati pénzügyi gazdálkodás esetében a legfontosabb működési költségek-víz, gáz, telefon, papír, autóhasználat-2009. évi költségekhez viszonyított szinten tartása.

 

3. Az országgyűlési,- és önkormányzati választással kapcsolatos feladatok lebonyolítása a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. előírásainak maradéktalan megtartásával.

 

4. A Környezetirányítási rendszer KIR ISO 14001:2005 hatékony működtetése, a dokumentumokban leírt követelmények betartása, kitűzött minőségpolitikai céloknak való folyamatos megfelelés, a hivatal munkájának további fejlesztése.

 

5. A polgármesteri hivatal teljes tevékenységét átfogó ISO 9001:2000 jelű minőségirányítási rendszer hatékony működtetése, a dokumentumokban leírt követelmények betartása, kitűzött minőségpolitikai céloknak való folyamatos megfelelés, a hivatal munkájának további fejlesztése.

 

6. A köztisztviselők folyamatos belső vizsgáztatása negyedéves időszakonként.

 

7.) E-önkormányzat bevezetése legalább 1 új területen.

 

8.) A Közigazgatási Hivatal, egyéb másodfokú szervek ellenőrzése során minden területen legalább megfelelt teljesítés.

 

9. Kiemelt projektek sikeres lebonyolítása

 

10. A helyi iparűzési adó 2010. évi változásaival kapcsolatos feladatok zökkenőmentes végrehajtása

 

2. A projekt irányítási és döntéshozatali rendjének bemutatása

 

A projekt hatékony és eredményes végrehajtásának egyik kulcsfeltétele az átgondolt projekt menedzsment. A projekt végrehajtásában két fél vesz részt: a Polgármesteri Hivatal (Megbízó) és a szakmai feladatokat a Hivatal megbízásából végrehajtó szakértői konzorcium (Megbízott).

 

A projekt menedzsment folyamat az alábbi szereplők együttműködésére támaszkodik:

 

• Projekt Irányító Bizottság
• Megbízó oldali projekt menedzser
• Projektvezető
• Megbízott oldali projekt menedzser

 

A projekt legfőbb döntéshozó szerveződése a Projekt Irányító Bizottság (PIB), legfőbb feladata a projekttel kapcsolatos alapvető döntések meghozatala, a projekt szakmai végrehajtásának nyomon követése, a szakértők által munkájuk eredményes végrehajtásához igényelt inputok, önkormányzati erőforrások biztosítása, valamint a munka eredményeinek jóváhagyása. A Projekt Irányító Bizottság szükség szerint, de a projekt élettartama alatt legalább két alkalommal ülésezik:

 

• Az első ülésén megtárgyalja és elfogadja a projektindító jelentést. Ezt követően a jelentés – mint a Megbízó és Megbízott között a végrehajtás módszertanára, a konkrét feladatokra és outputokra vonatkozóan kialakított konszenzus megtestesülése – jelenti az alapját a közös munkának.

 


• A projektzárást megelőző ülésén megtárgyalja és jóváhagyja a projekt eredményeit, a projekt keretében előállított konkrét outputokat.

 

A Projekt Irányító Bizottság tagjai az önkormányzat részéről:

 

• Polgármester: Juhász Zoltán, a PIB elnöke
• Jegyző: Dr. Török László
• Gazdasági iroda vezetője: Bereczki Mária
• Beruházási és Program csoport minőségirányítási, teljesítménymérési és pályázati referense: Moldván-Marozsán Erika
• Beruházási és Program csoport pályázati referense: Véghseő Sándor

 

A Megbízó és a Megbízott által kijelölt egy-egy projektmenedzser alapvető feladata a projekt végrehajtás operatív irányítása, a projekt adminisztrációs feladatok végrehajtása és a két fél közötti kapcsolattartás és hatékony kommunikáció biztosítása.

 

A Megbízó oldali projektmenedzser (Dr. Török László jegyző) feladatai:

 

• A Megbízó oldali kapcsolattartás és kommunikáció biztosítása
• A projekt végrehajtás megbízó oldali koordinációja
• A projekt végrehajtásához szükséges megbízó oldali inputok és erőforrások biztosítása, koordinálása
• A finanszírozó felé szükséges projekt adminisztráció biztosítása (a megbízott oldali projektmenedzserrel együttműködve)
• A PIB ülések előkészítése és dokumentálása a megbízott oldali projektmenedzserrel közösen.

 

3. Munkaegészségügyi információ elérhetőségének biztosítása

 

Nagykálló Város Önkormányzat dolgozóinak üzemorvosi vizsgálatát Dr. Ónódi Borbála látja el.

 

Rendelési idő: Kedd 10.00-12.00 Szerda: 10.00-12.00

 

3. A szervezeti felelősségi rendszer áttekinthető és naprakész közzététele

 

Szervezeti ábra

SZMSZ

 

A projekt során keletkezett dokumentumok

 

Nagykallo_programterv 1A

 

Nagykallo_programterv 1B

 

Nagykallo_programterv 1C

 

Nagykallo_programterv 1E

 

Nagykallo_programterv 1F

 

Nagykallo_programterv 1H

 

Nagykallo_programterv 1I

 

Nagykallo_programterv 1J

 

Nagykallo_programterv 1K

 

Nagykallo_programterv 1L

 

Nagykallo_programterv 1 (részfeladat összefoglaló)

 

Nagykallo_programterv 2B

 

Nagykallo_programterv 2C

 

Nagykallo_programterv 2E

 

Nagykallo_programterv 2G

 

Nagykallo_programterv 2H

 

Nagykallo_programterv 2 (részfeladat összefoglaló)

 

Nagykallo_programterv 3A

 

Nagykallo_programterv 3B

 

Nagykallo_programterv 3C

 

Nagykallo_programterv 3 (részfeladat összefoglaló)

 

 


 Hozzászólások
Van véleménye? Ossza meg velünk!
Név: E-mail cím (mások nem látják):


TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDRŐL

Tisztelt Ügyfeleink!

F E L H Í V Á S

A Nyírségvíz Zrt. értesíti a lakosságot, hogy az
„Ivóvízminőség javító program” megvalósítása során a A 2014.04.21-2014.04.25.-ig az alábbi útszakaszokon:

Meghívó

  Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 16-án 13 órai kezdettel ülést tart.

F E L H Í V Á S

A Nyírségvíz Zrt. értesíti a lakosságot, hogy az
„Ivóvízminőség javító program” megvalósítása során 2014. április 14. - 2014. április 18. között az alábbi útszakaszokon:
 

Közlemény

 A 2014. évi óvodai beiratkozás rendjéről

Felhívás vízkorlátozásról

  2014. április 9-11. között több utcán is vízkorlátozást vezetnek be az éjszakai órákban.

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve