Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/nagykallo/data/www/nagykallo.hu/frameworks2/grinder/Grinder.User.php on line 12
 Régi - Hatósági és Igazgatási iroda : Adócsoport - Nagykálló

Régi - Hatósági és Igazgatási iroda : AdócsoportÜdvözöljük a Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Adó és Adóvégrehajtási Csoportjának oldalán!

 

 

  Olvasóink ezen oldalról elindulva megismerhetik Városunk Adó és Adóvégrehajtási Csoport munkáját, betekintést nyerhetnek ügymenet modelljeinkbe. Ezzel is szeretnénk ügyfeleink részére ezúton segítséget nyújtani ügyeik gyors és eredményes elintézése érdekében is.

 

  Városunk Adó és Adóvégrehajtási Csoportja önkormányzati adóhatóságként tartja nyilván az adózókat és azokat az adózónak nem minõsülõ személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét törvény vagy ennek felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet írja elõ, az adót, adó-visszaigénylést megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az adókötelezettségek teljesítését ellenõrzi, az adó-visszaigénylést kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját.

 

 Adózónak az a személy minõsül, akinek adókötelezettségét, adófizetési kötelezettségét, adót törvény vagy ennek felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet írja elõ.

 

Magánszemélyt Hatóságunk elõtt - ha nem kíván személyesen eljárni - törvényes képviselõje, képviseleti jogosultságát közokiratban vagy teljes bizonyító erejû magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy is képviselheti.

Az egyéni vállalkozó magánszemélyt az adóhatóság elõtt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is képviselheti.

Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb szervezetet az adóhatóság elõtt a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkezõ személy.

 

Az adózót adókötelezettsége keretében bejelentési, nyilatkozattételi, adó-megállapítási, bevallási, adófizetési és adóelõleg fizetési, bizonylat kiállítási és megõrzési, nyilvántartás vezetési, adatszolgáltatási, adólevonási kötelezettség terheli. Az adókötelezettséget érintõ változást, annak bekövetkezésétõl számított 15 napon belül az elõírt nyomtatványon közvetlenül Hivatalunknál be kell jelenteni.

 

Csoportunk ügyfélfogadási rendje igazodik a Hivatal többi Irodájáéhoz, így a következõ idõpontokban fogadjuk Ügyfeleinket:

 

Ügyfélfogadási Idõ:

 

Hétfõ:              8:00 – 16: 00

Kedd:              8:00 – 12:00                

Szerda:            8:00 – 16:00

Csütörtök:        8:00 – 12:00                

Péntek:            nincs ügyfélfogadás

Ebédidő:         12:00- 12:30

 

  Egyéb esetekben bejelentkezés alapján, valamint telefonon, interneten keresztül állunk rendelkezésükre.


 Elérési lehetõségünk a következõ:

 

4320. Nagykálló, Somogyi Béla u. 5-7. szám

4321. Nagykálló, Pf. 4.   

                             

Telefon: 06/42/263-101.

Fax: 06/42/263-309.

 

E-mail: adohat@nagykallo.hu

 

                                                                           Üdvözlettel:     Adócsoport munkatársai

 

TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDRŐL

Tisztelt Ügyfeleink!

F E L H Í V Á S

A Nyírségvíz Zrt. értesíti a lakosságot, hogy az
„Ivóvízminőség javító program” megvalósítása során a A 2014.04.21-2014.04.25.-ig az alábbi útszakaszokon:

Meghívó

  Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 16-án 13 órai kezdettel ülést tart.

F E L H Í V Á S

A Nyírségvíz Zrt. értesíti a lakosságot, hogy az
„Ivóvízminőség javító program” megvalósítása során 2014. április 14. - 2014. április 18. között az alábbi útszakaszokon:
 

Közlemény

 A 2014. évi óvodai beiratkozás rendjéről

Felhívás vízkorlátozásról

  2014. április 9-11. között több utcán is vízkorlátozást vezetnek be az éjszakai órákban.

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve