Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/nagykallo/data/www/nagykallo.hu/frameworks2/grinder/Grinder.User.php on line 12
 Könyvtár : Számítógép használati szabályzat - Nagykálló

Könyvtár : Számítógép használati szabályzat 

  

Ratkó József Városi Könyvtár

 

SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

 

 


 

A könyvtár számítógépeinek beszerzését az Informatikai Kormánybiztosság (IHM) támogatta. A könyvtár Internet vonala a magyar akadémiai hálózat (Hungarnet, HBONE) része. Az Internet használatát a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF) finanszírozza, továbbá Nagykálló város Önkormányzata hozzájárul a fenntartáshoz.

A számítógépet rendszeres használatra beiratkozott könyvtári tag a következő szolgáltatásokra igényelheti. Alkalmankénti használatra nem szükséges beiratkozni.

-          Internet elérés

-          Elektronikus levelezés

-          Szövegszerkesztés

-          Táblázatkezelő használata

-          Prezentációkészítés

-          Könyvtári adatbázisok, CD-ROM-ok használata (külön kérés alapján)

-          Nyomtatás (külön kérés alapján)

-          Mágneslemezre másolás (helyi floppy használatával)

-          Megrendelés alapján történő információkeresés, megbeszélt időpontra, a könyvtár elektronikus és nyomtatott forrásaira támaszkodva.

A hálózat zavartalan működése és a támogatások megtartása közös érdekünk. Azért, hogy a szolgáltatásokat mindenki egyenlő eséllyel vehesse igénybe, a következő szabályokat kell betartani:

Könyvtárunkban a számítógépek használata díjhoz kötött, melynek mértéke 200 Ft/óra. Lehetőség van félórai használatra is 100 Ft/ 30 perc díjért.

Géphasználatot a könyvtárosok által biztosított regisztráció után lehet megkezdeni. A számítógépek be- és kikapcsolását, valamint a külön igényelt alkalmazások indítását csak a könyvtárosok végezhetik.

A számítógépekre tilos magánjellegű programokat, játékprogramokat telepíteni! Óvjunk mindenkit a vírusoktól! Ennek érdekében saját floppy vagy CD-ROM használata nem engedélyezett. Pendrive használata csak a könyvtáros külön engedélyével vehető igénybe.

A dokumentumok, programok kinyomtatását a könyvtáros végzi a Könyvtárhasználati díjtételekben rögzítettek alapján térítés ellenében.

A számítógépben, vagy programban kárt okozó felhasználó anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A számítógépek elsősorban az Internet elérését hivatottak szolgálni. Magánjellegű levelezésre (e-mail) külön postafiókot a könyvtár nem biztosít.

A hálózat használata során tilosak az alábbi tevékenységek:

Az érvényes magyar törvényekbe ütköző cselekmények, ideértve a következőket, de nem korlátozódva ezekre:

-          a számítógépek beállításainak megváltoztatása,

-          mások személyiségi jogainak megsértése,

-          másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenység, (pl. pornográf anyagok használata, közzététele; kéretlen levelek),

-          a szerzői jogok megsértése,

-          software szándékos és tudatos illegális terjesztése,

-          tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramis-, pilótajáték),

-          profitszerzést célzó direkt üzleti célú tevékenység, reklámok terjesztése,

-          a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata, módosítása, megrongálása, megsemmisítésére irányuló tevékenység,

-          a hálózat biztonságos működését zavaró vagy veszélyeztető információk, programok terjesztése (pl. vírusok),

-          a hálózati erőforrások magáncélra való túlzott mértékű használata (levélbombák, internetet igénybevevő játékok, letöltések).

A szabályzat szándékos és durva megsértésének következménye a hálózati szolgáltatásokból való ideiglenes vagy végleges kizárás. A szabályzat megsértése visszakereshető és a bekövetkezett károkért az elkövető személyesen felelősségre vonható.

2008. szeptember 01.


  

F E L H Í V Á S

A Nyírségvíz Zrt. értesíti a lakosságot, hogy az
„Ivóvízminőség javító program” megvalósítása során a A 2014.04.21-2014.04.25.-ig az alábbi útszakaszokon:

Meghívó

  Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 16-án 13 órai kezdettel ülést tart.

F E L H Í V Á S

A Nyírségvíz Zrt. értesíti a lakosságot, hogy az
„Ivóvízminőség javító program” megvalósítása során 2014. április 14. - 2014. április 18. között az alábbi útszakaszokon:
 

Közlemény

 A 2014. évi óvodai beiratkozás rendjéről

Felhívás vízkorlátozásról

  2014. április 9-11. között több utcán is vízkorlátozást vezetnek be az éjszakai órákban.

Kampánycsend nincs, korlátozások vannak

Magyarország köztársasági elnöke 2014. április 6-ra (vasárnap) tűzte ki a soron következő országgyűlési választásokat.

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve