Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/nagykallo/data/www/nagykallo.hu/frameworks2/grinder/Grinder.User.php on line 12
 Könyvtár : Számítógép használati szabályzat - Nagykálló

Könyvtár : Számítógép használati szabályzat 

  

Ratkó József Városi Könyvtár

 

SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

 

 


 

A könyvtár számítógépeinek beszerzését az Informatikai Kormánybiztosság (IHM) támogatta. A könyvtár Internet vonala a magyar akadémiai hálózat (Hungarnet, HBONE) része. Az Internet használatát a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF) finanszírozza, továbbá Nagykálló város Önkormányzata hozzájárul a fenntartáshoz.

A számítógépet rendszeres használatra beiratkozott könyvtári tag a következő szolgáltatásokra igényelheti. Alkalmankénti használatra nem szükséges beiratkozni.

-          Internet elérés

-          Elektronikus levelezés

-          Szövegszerkesztés

-          Táblázatkezelő használata

-          Prezentációkészítés

-          Könyvtári adatbázisok, CD-ROM-ok használata (külön kérés alapján)

-          Nyomtatás (külön kérés alapján)

-          Mágneslemezre másolás (helyi floppy használatával)

-          Megrendelés alapján történő információkeresés, megbeszélt időpontra, a könyvtár elektronikus és nyomtatott forrásaira támaszkodva.

A hálózat zavartalan működése és a támogatások megtartása közös érdekünk. Azért, hogy a szolgáltatásokat mindenki egyenlő eséllyel vehesse igénybe, a következő szabályokat kell betartani:

Könyvtárunkban a számítógépek használata díjhoz kötött, melynek mértéke 200 Ft/óra. Lehetőség van félórai használatra is 100 Ft/ 30 perc díjért.

Géphasználatot a könyvtárosok által biztosított regisztráció után lehet megkezdeni. A számítógépek be- és kikapcsolását, valamint a külön igényelt alkalmazások indítását csak a könyvtárosok végezhetik.

A számítógépekre tilos magánjellegű programokat, játékprogramokat telepíteni! Óvjunk mindenkit a vírusoktól! Ennek érdekében saját floppy vagy CD-ROM használata nem engedélyezett. Pendrive használata csak a könyvtáros külön engedélyével vehető igénybe.

A dokumentumok, programok kinyomtatását a könyvtáros végzi a Könyvtárhasználati díjtételekben rögzítettek alapján térítés ellenében.

A számítógépben, vagy programban kárt okozó felhasználó anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A számítógépek elsősorban az Internet elérését hivatottak szolgálni. Magánjellegű levelezésre (e-mail) külön postafiókot a könyvtár nem biztosít.

A hálózat használata során tilosak az alábbi tevékenységek:

Az érvényes magyar törvényekbe ütköző cselekmények, ideértve a következőket, de nem korlátozódva ezekre:

-          a számítógépek beállításainak megváltoztatása,

-          mások személyiségi jogainak megsértése,

-          másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenység, (pl. pornográf anyagok használata, közzététele; kéretlen levelek),

-          a szerzői jogok megsértése,

-          software szándékos és tudatos illegális terjesztése,

-          tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramis-, pilótajáték),

-          profitszerzést célzó direkt üzleti célú tevékenység, reklámok terjesztése,

-          a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata, módosítása, megrongálása, megsemmisítésére irányuló tevékenység,

-          a hálózat biztonságos működését zavaró vagy veszélyeztető információk, programok terjesztése (pl. vírusok),

-          a hálózati erőforrások magáncélra való túlzott mértékű használata (levélbombák, internetet igénybevevő játékok, letöltések).

A szabályzat szándékos és durva megsértésének következménye a hálózati szolgáltatásokból való ideiglenes vagy végleges kizárás. A szabályzat megsértése visszakereshető és a bekövetkezett károkért az elkövető személyesen felelősségre vonható.

2008. szeptember 01.


  

TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDRŐL

Tisztelt Ügyfeleink!

F E L H Í V Á S

A Nyírségvíz Zrt. értesíti a lakosságot, hogy az
„Ivóvízminőség javító program” megvalósítása során a A 2014.04.21-2014.04.25.-ig az alábbi útszakaszokon:

Meghívó

  Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 16-án 13 órai kezdettel ülést tart.

F E L H Í V Á S

A Nyírségvíz Zrt. értesíti a lakosságot, hogy az
„Ivóvízminőség javító program” megvalósítása során 2014. április 14. - 2014. április 18. között az alábbi útszakaszokon:
 

Közlemény

 A 2014. évi óvodai beiratkozás rendjéről

Felhívás vízkorlátozásról

  2014. április 9-11. között több utcán is vízkorlátozást vezetnek be az éjszakai órákban.

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve