Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/nagykallo/data/www/nagykallo.hu/frameworks2/grinder/Grinder.User.php on line 12
 Hatósági és Igazgatási iroda: Szociális és Egészségügyi csoport - Nagykálló

Hatósági és Igazgatási iroda: Szociális és Egészségügyi csoportSzociális és Egészségügyi Csoport                      

           

Tisztelt Látogató!

 

Köszöntjük az Ön a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Csoportjánál. A továbbiakban megismerkedhet a Szociális és Egészségügyi Csoportban folyó munkával, az egyes támogatási formák megállapításának szabályaival, jogi hátterével.

 

 

A Szociális és Egészségügyi Csoportban folyó munkát két nagy törvény, valamint az Önkormányzat ezek alapján megalkotott rendeletei határozzák meg. Az egyik az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a másik pedig a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.

 

 A fenti törvények figyelembe vételével a következõ

 szociális ellátásokat lehet igényelni:

 

  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

 

  rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,

 

  felnõttek átmeneti szociális segélye,

 

  lakásfenntartási támogatás,

 

  ápolási díj,

 

  temetési segély,

 

  köztemetés,

 

  személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele,

 

  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,

 

  egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye,

 

  idõskorúak járadéka,

 

  közgyógyellátás,

 

  aktív korúak rendszeres szociális segélye,

 

  idõskorúak támogatása,

 

  adósságkezelési szolgáltatás.

 

 

 

A gyermekvédelmi törvény értelmében a

jegyzõi gyámhatóság által ellátott feladatok:

 

teljes hatályú apai elismerés,

 

hatósági intézkedésre irányuló kezdeményezés,

 

cselekvõképességet nem érintõ eseti gondnokság, eseti gondnok,

 

ügygondnok,

 

ideiglenes hatályú elhelyezés,

 

védelembe vétel

 

beiskolázási támogatás.

 

 

 

A Hatósági és Igazgatási Iroda szociális és gyermekvédelmi törvényben

megfogalmazottakon túl más törvényi rendelkezések értelmében is

folytat le eljárását, és állapít meg támogatásokat:

 

közlekedési támogatás,

 

személygépkocsi szerzési támogatás,

 

személygépkocsi átalakítási támogatás,

 

hadigondozási ügyek,

 

elsõ lakáshoz jutók támogatás,

 

igazolás lakásépítési kedvezmény és kiegészítõ kamattámogatás

 

igénybevételéhez.

 

Ügyintézõk:

 

Domokos Árpádné

           

Száraz Sándorné

 

Mikó Zsuzsanna

 

Lipcseiné Tóth Margit

 

 Ügyfélfogadási rend

hétfõ 8.00.00-16.00 óra között.

Kedd 8.00 -12.00 óra között

Szerda 8.00-16.00 óra között

Csütörtök 8.00-12.00 óra között

Péntek ügyfélfogadás nincs

 

 

TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDRŐL

Tisztelt Ügyfeleink!

F E L H Í V Á S

A Nyírségvíz Zrt. értesíti a lakosságot, hogy az
„Ivóvízminőség javító program” megvalósítása során a A 2014.04.21-2014.04.25.-ig az alábbi útszakaszokon:

Meghívó

  Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 16-án 13 órai kezdettel ülést tart.

F E L H Í V Á S

A Nyírségvíz Zrt. értesíti a lakosságot, hogy az
„Ivóvízminőség javító program” megvalósítása során 2014. április 14. - 2014. április 18. között az alábbi útszakaszokon:
 

Közlemény

 A 2014. évi óvodai beiratkozás rendjéről

Felhívás vízkorlátozásról

  2014. április 9-11. között több utcán is vízkorlátozást vezetnek be az éjszakai órákban.

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve