Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/nagykallo/data/www/nagykallo.hu/frameworks2/grinder/Grinder.User.php on line 12
 Régi - I. Fokú Építésügyi Hatóság - Nagykálló

Régi - I. Fokú Építésügyi Hatóság2./ I. fokú Építésügyi Hatóság


a) Építésügyi hatósági engedélyezés.
b) Építésügyi hatósági ellenõrzés.
c) Építésügyi hatósági kötelezés.
d) Telekalakítási ügyek ellátása.
e) Telekalakítás és építési tilalom elrendelése egyedi határozattal.
f) Építésügyi szakhatósági állásfoglalások kiadása.
g) Kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmények engedélyezése.
h) Házi vízszükségletet kielégítõ sekély mélységû kutak engedélyezése.
i) Közmûves vízellátással, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos kötelezések.
j) Szennyvízhálózatra csatlakozó elõtisztító mûtárgy engedélyezése.
k) Vízi létesítmények létesítéséhez nyomvonal jellegû építésügyi hatósági hozzájárulás

l) Nyomvonal jellegû építmények engedélyezéséhez szakhatósági állásfoglalás kiadása.
l) Kisfeszültségû világító létesítmények engedélyezése.

m) Kisnyomású gázlétesítmények engedélyezése.
n) Távközlõ berendezések hatósági engedélyezése.

o) Jogszabályban elõirt építéshatósági nyilvántartások vezetése.
p) Közterület elnevezéséhez elõkészítõ vizsgálat végzése, javaslattétel kialakítása
q) Felvonók építési és használatbavételi engedélyezése.

r) A városi településfejlesztéshez és területfejlesztéshez szükséges döntések, koncepciók elõkészítése.
s) A város településrendezési terveinek (szabályozási terv és helyi építési szabályzata, valamint településszerkezeti terv) elõkészítése, ennek keretében szakhatósági és lakossági egyeztetés lefolytatása, tájékoztatás

 

TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDRŐL

Tisztelt Ügyfeleink!

F E L H Í V Á S

A Nyírségvíz Zrt. értesíti a lakosságot, hogy az
„Ivóvízminőség javító program” megvalósítása során a A 2014.04.21-2014.04.25.-ig az alábbi útszakaszokon:

Meghívó

  Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 16-án 13 órai kezdettel ülést tart.

F E L H Í V Á S

A Nyírségvíz Zrt. értesíti a lakosságot, hogy az
„Ivóvízminőség javító program” megvalósítása során 2014. április 14. - 2014. április 18. között az alábbi útszakaszokon:
 

Közlemény

 A 2014. évi óvodai beiratkozás rendjéről

Felhívás vízkorlátozásról

  2014. április 9-11. között több utcán is vízkorlátozást vezetnek be az éjszakai órákban.

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve